Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny

Naše predajne sú opäť otvorené v štandardnej otváracej dobe.

 

ZISTITE VIAC

Pravidlá a podmienky súťaže "Instagramová súťaž Jeseň 2020"

A. Organizátor

1. Organizátorom súťaží (ďalej len „súťaž“) je obchodná spoločnosť JYSK s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, PSČ 811 08, Slovenská republika, IČO: 35974133, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 39039/B (ďalej len „organizátor“).

Súťaž sa uskutoční od 21. 10. 2020 do 26. 10. 2020.


B. Pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“)

1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je v čase trvania súťaže sledovateľom JYSK Slovensko na Instagrame a pod súťažný príspevok umiestni súťažný komentár v termíne trvania súťaže v súlade s pravidlami a podmienkami súťaže. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza.

2. Organizátor súťaže zverejní súťažnú otázku, resp. súťažné zadanie, termín konania súťaže a odmenu výhercu na svojom instagramovom účte. Každý účastník môže umiestniť v súťaži maximálne 1 súťažný príspevok resp. komentár. 

3. Súlad prihlásených súťažných príspevkov s pravidlami a podmienkami súťaže posúdi organizátor. Výherca súťaže bude určený do 10 dní od ukončenia súťaže a víťazný súťažný príspevok bude zverejnený na instagramovom účte organizátora (www.instagram.com/jysksk), pričom zverejnený môže byť tiež na www.JYSK.sk, a na propagačných materiáloch organizátora súťaže. Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

4. Účasťou v súťaži na Instagrame účastník súťaže vyjadruje súhlas so všeobecne platnými pravidlami a podmienkami súťaží organizovaných spoločnosťou JYSK s.r.o..

5. Víťazný súťažný príspevok určí organizátor prostredníctvom ním zostavenej hodnotiacej poroty alebo losovaním.

6. Víťaz súťaže získa dva sety obliečok SANNE.

7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, tretie osoby spolupracujúce s organizátorom na tejto súťaži a osoby im blízke.