Paplón 2200g GRAN extra teplý 200x220

SKU: 4131185