Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny
Jirka Danihel - oblastný manažér v JYSKu

Ako úspešne riadiť tímy na diaľku?

Oblastný manažér (DM) v JYSKu väčšinou vedie 12 predajní. Má teda pod svojimi krídlami okolo 80 zamestnancov. Priemerná vzdialenosť medzi jeho predajňami je 30 kilometrov. Pražská centrála JYSKu je niektorým DM vzdialená stovky kilometrov a výrobky sa dovážajú z centrálneho skladu, ktorý je až v poľskom Radomsku.

Ako v takomto prostredí zabezpečiť plynulý prenos informácií, koordináciu a plnenie úloh, motiváciu zamestnancov, jednotný koncept predajní a najlepší zákaznícky servis, ak manažér nemôže byť na dvanástich miestach zároveň? Riešenie je jediné. Manažér musí byť jednotkou v schopnosti, ktorej sa anglicky hovorí Distance Leadership, teda vo vedení zamestnancov na diaľku.

O tom, čo je podstatou vedenia na diaľku, sa s vami podelí účastník programu Distric manager trainee, Jirka Danihel. 

Jirka, ako by si popísal rozdiel medzi riadením na diaľku a riadením tvárou v tvár priamo na predajni?

Tieto dva spôsoby vedenia sú diametrálne odlišné. Pri vedení na diaľku prichádzam o možnosť veci ovplyvňovať priamo na mieste, nemôžem reagovať bezprostredne, nevidím ako postupuje plnenie úloh a či úloha bude vôbec hotová v stanovenom termíne. Hociktorý manažér by sa v tejto situácií mohol cítiť veľmi neiste. Je potrebné si tiež uvedomiť, že pri vedení na diaľku nemáte možnosť ťažiť z neverbálnej komunikácie. Reč tela je dôležitým prvkom komunikácie a napríklad frustrácia, nepochopenie alebo neistota, sú vďaka nej okamžite zrejmé. Manažér potom na tieto prejavy pri vedení tvárou v tvár môže okamžite reagovať. Vedenie na diaľku je bez týchto možností určite náročnejšia disciplína.

Na čom teda závisí dobrý Distance Leadership?

Prvým a najpevnejším pilierom DL je dôvera. Bez vzájomnej dôvery nie je možné v retaily fungovať. Sám nemám šancu zaistiť zmenu sezóny na všetkých predajniach. Bez dôvery v schopnosti mojich kolegov to jednoducho nejde. Vzájomná dôvera však nie je niečo, čo spadne z neba – tá sa musí získať, vybudovať. Budovanie dôvery sa dá prirovnať k dôchodkovému sporeniu. Aj do dôvery musíte dlhodobo investovať, aby ste z nej mohli neskôr ťažiť. Pri „investovaní“ do dôvery myslite na to, že každý zamestnanec má nárok na vašu pozornosť. Dôležité je nepodceňovať osobné stretnutie na predajni a neformálne, všedné rozhovory. Je potrebné sa o zamestnanca zaujímať a veľmi pomáha, keď s kolegami zdieľam aj niečo o sebe. Aj jednoduchá otázka „Ako sa máš?“ dokáže prelomiť ľady a pomôcť s budovaním dôvery. Komunikácia musí byť dostatočne častá, najlepšie plánovaná a jej obsah musí byť relevantný a mať patričnú dôležitosť. Zamestnanec musí mať pocit, že mu táto komunikácia pomáha. Tak sa získava vzájomná dôvera.

Druhým pilierom je štruktúra. Zamestnanci nechcú mať zmäteného a chaotického nadriadeného. Informácie musí manažér vždy doručiť až k svojmu adresátovi, či už pracuje na ktorejkoľvek úrovni organizácie. Inými slovami, správna informácia sa v správny čas musí dostať k správnemu zamestnancovi. Zároveň je potrebné premýšľať o tom, aký komunikačný kanál  je v konkrétnom prípade potrebné použiť. Je to firemný intranet, e-mail, WhatsApp, video hovor na Teamse alebo post vo facebookovej skupine? Informácie je zároveň potrebné patrične triediť a filtrovať, aby ste nimi zamestnancov nezahltili. Nutné je myslieť aj na štýl a formu komunikácie, ktorú je potrebné prispôsobiť organizačnej úrovni. Radový zamestnanec pravdepodobne nebude úplne rozumieť manažérskemu slangu. Komunikácia tak musí byť jednoduchá a efektívna, aby vec pochopil nie len profesionál, ale aj úplný začiatočník.  

A na koniec, tretím pilierom Distance Leadershipu je disciplína. Svoje sľuby beriem vážne. To, na čom sa dohodneme, musí platiť, záväzky musím vždy dodržať. Pre svojich zamestnancov musím byť dostupný, v prípade zmeškaného hovoru zavolám vždy späť. Na e-maily odpovedám bez zbytočného meškania, najneskôr do druhého dňa. Meetingy začíname v dohodnutom čase a neruším ich na poslednú chvíľu v prípade, že nestíham. Dôsledne kontrolujem plnenie zadaných úloh a na výsledky vždy dávam spätnú väzbu. Tak nikdy nezabudnem kolegu pochváliť. Aj tieto kroky pomáhajú k budovaniu dôvery. 

Môj tip na skvelé vedenie na diaľku v skratke znie: Vybudujte si vzájomnú dôveru. Poctivo plánujte pravidelné stretnutia, tým myslím aj online alebo meetingy cez telefón. Buďte disciplinovaný a vždy plňte svoje sľuby.