UDRŽATEĽNOSŤ V SPOLOČNOSTI JYSK

Cieľom spoločnosti JYSK je integrovať environmentálnu udržateľnosť do všetkých významných oblastí nášho podnikania.
Na tejto stránke sa môžete dozvedieť viac o niektorých z množstva našich plánov v oblasti environmentálnej udržateľnosti.

SUSTAINABILITY IN JYSK
K zobrazeniu tohto obsahu musíte prijať Štatistické cookies
Kliknite na tlačidlo [OK] nižšie
Body


Záväzky spoločnosti JYSK

Spoločnosť JYSK sa zaväzuje:

- robiť v boji proti klimatickým zmenám viac, než je jej povinnosťou

- predávať produkty vyrobené zo zodpovedne získaných surovín

- znížiť množstvo obalového materiálu a zhodnocovať odpad

Boj proti klimatickým zmenám

Spoločnosť JYSK má ambiciózne plány znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030, k tvorbe ktorých prispieva elektrická spotreba a vykurovanie všetkých našich predajní, distribučných centier a kancelárií.

Robíme všetko pre to, aby boli naše závody efektívnejšie, aby sme prešli na obnoviteľnú elektrinu a prestali používať fosílne palivá. Všetky naše aktivity sú zamerané na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, k čomu povzbudzujeme aj našich dodávateľov a prepravných partnerov.

Body


Zodpovedne získané suroviny

Predstavujeme si budúcnosť, v ktorej sa budú všetky produkty vyrábať zo zodpovedne vyrobených obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov.
Zaväzujeme sa osobitne pristupovať ku každému zdroju materiálu:

Lesy:
Spoločnosť JYSK bude nakupovať drevo a papier výlučne z certifikovaných, zodpovedne obhospodarovaných zdrojov.

Bavlna a ďalšie poľnohospodárske zdroje:
Spoločnosť JYSK bude nakupovať všetku bavlnu z udržateľnejších zdrojov a bude sa snažiť využívať špičkové oprávnenia a osvedčené postupy v rámci ostatných obnoviteľných materiálov.

Recyklované materiály:
Spoločnosť JYSK sa bude snažiť maximalizovať využívanie recyklovaných materiálov v produktoch bez toho, aby bola ohrozená kvalita alebo bezpečnosť.

Drevo z udržateľných zdrojov

Do konca roka 2024 budú všetky novo zakúpené produkty a obaly spoločnosti JYSK vyrobené z dreva, lepenky alebo papiera s certifikátom FSC® (FSC® N001715). Pri nákupe v JYSKu hľadajte výrobky označené FSC.

FSC je skratka pre Forest Stewardship Council®, čo je medzinárodná nezisková organizácia a systém označovania dreva a papiera, ktoré pochádzajú z udržateľného lesníctva alebo iných zodpovedne obhospodarovaných zdrojov.

V roku 2006 bola spoločnosť JYSK jedným z prvých členov pobočky FSC v Dánsku po jej založení.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK

Bavlna z udržateľnejších zdrojov

Spoločnosť JYSK sa do konca roka 2024 zaviazala nakupovať bavlnu pre všetky textilné výrobky z udržateľnejších zdrojov.
Zahŕňa to iniciatívu Better Cotton (BC), recyklovanú bavlnu a organickú bavlnu.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
x
Body


Testované pre vašu bezpečnosť

OEKO-TEX® je popredný svetový systém označovania textílií bezpečných pre zdravie.
Väčšina textílnych výrobkov spoločnosti JYSK má označenie Standard 100. To znamená, že produkt neobsahuje žiadne škodlivé úrovne sporných chemikálií.

V spoločnosti JYSK majú niektoré naše produkty tiež certifikát MADE IN GREEN od OEKO-TEX. Označenie MADE IN GREEN od OEKO-TEX® predstavuje rozšírenie označenia OEKO-TEX® Standard 100. Tým sa zabezpečuje ekologická a spoločensky zodpovedná výroba.

K zobrazeniu tohto obsahu musíte prijať Štatistické cookies
Kliknite na tlačidlo [OK] nižšie

Viac recyklovaných materiálov

Spoločnosť JYSK sa neustále snaží viac využívať recyklované materiály vo svojich produktoch bez toho, aby bola ohrozená kvalita alebo bezpečnosť.
Znamená to tiež, že sa snažíme vytvárať taký dizajn našich výrobkov, ktorý by zjednodušil ich demontáž na následnú recykláciu.

SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
SUSTAINABILITY IN JYSK
Body


Udržateľnejšie balenia

Jedna vec je práca so surovinami určenými na výrobky. Iné je vytvoriť aj udržateľnejšie balenia.
Spoločnosť JYSK sa snaží čo najviac znížiť množstvo obalov, maximalizovať recyklovaný obsah a navrhovať obaly, ktoré sa ľahko recyklujú.

Ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov

Body


Zameranie spoločnosti JYSK

Spoločnosť JYSK vychádza z globálnych cieľov a má snahu, aby hlavné úsilie v oblasti udržateľnosti a CSR (podnikovej sociálnej zodpovednosti) vo všeobecnosti zodpovedalo oblastiam, kde máme najväčší vplyv v celom našom hodnotovom reťazci.

Na základe toho sme vybrali päť globálnych cieľov, ktoré sú pre našu prácu najdôležitejšie.

Body

 

O SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI SPOLOČNOSTI JYSK

si môžete prečítať viac na JYSK.com

 

Prečítajte si viac
SUSTAINABILITY IN JYSK
{"items":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"0":{"x":"2","y":"0","width":"8","height":"4"},"1":{"x":"0","y":"4","width":"12","height":"8"},"2":{"x":"3","y":"13","width":"6","height":"9"},"3":{"x":"2","y":"23","width":"8","height":"8"},"4":{"x":"3","y":"31","width":"6","height":"4"},"5":{"x":"2","y":"35","width":"8","height":"10"},"6":{"x":"3","y":"45","width":"6","height":"5"},"7":{"x":"4","y":"50","width":"4","height":"8"},"8":{"x":"3","y":"58","width":"6","height":"6"},"9":{"x":"3","y":"64","width":"6","height":"4"},"10":{"x":"4","y":"68","width":"4","height":"7"},"11":{"x":"3","y":"75","width":"6","height":"6"},"12":{"x":"2","y":"81","width":"8","height":"9"},"13":{"x":"2","y":"90","width":"8","height":"8"},"14":{"x":"3","y":"98","width":"6","height":"9"},"15":{"x":"3","y":"107","width":"6","height":"4"},"16":{"x":"3","y":"111","width":"6","height":"8"},"17":{"x":"2","y":"119","width":"8","height":"6"},"18":{"x":"2","y":"125","width":"8","height":"8"},"19":{"x":"3","y":"133","width":"6","height":"3"},"20":{"x":"2","y":"136","width":"8","height":"8"},"21":{"x":"2","y":"144","width":"8","height":"8"},"22":{"x":"0","y":"153","width":"12","height":"9"}}},"settings":{"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469":{"always_show_resize_handle":false,"float":true,"cell_height":50,"auto_height":true,"height":0,"vertical_margin":10,"horizontal_margin":10,"width":12,"field_id":"5efdb4c5-b954-4f1d-b445-00fe5c261469","cellHeight":50,"verticalMargin":10,"alwaysShowResizeHandle":false,"itemClass":"grid-stack-item","placeholderClass":"grid-stack-placeholder","placeholderText":"","handle":".grid-stack-item-content","handleClass":null,"auto":true,"minWidth":768,"staticGrid":false,"_class":"grid-stack-instance-8848","animate":false,"resizable":{"autoHide":true,"handles":"se"},"draggable":{"handle":".grid-stack-item-content","scroll":false,"appendTo":"body"},"disableDrag":false,"disableResize":false,"rtl":false,"removable":false,"removableOptions":{"accept":".grid-stack-item"},"removeTimeout":2000,"verticalMarginUnit":"px","cellHeightUnit":"px","disableOneColumnMode":false,"oneColumnModeClass":"grid-stack-one-column-mode","isNested":false}}}