Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny
zaškoľovanie v novej práci

Recept na zníženie fluktuácie nováčikov

Zažili ste niekedy nástup do novej práce bez systematického a premysleného zaškolenia? Vždy si pri tejto téme spomeniem, ako ma rodičia v piatich rokoch zapísali na plavecký výcvik. Po prvom nedobrovoľnom skoku do hlbokej vody bazéna ma asistent trénera plačúcu vyviedol za mamou, ktorá ma čakala pred šatňou. Plávať som sa naučila až o rok neskôr vďaka detskému plaveckému klubu.

V začiatkoch JYSKu na Slovensku a ČR sme podobne ako iné maloobchodné spoločnosti zápasili s vysokým počtom zamestnancov, ktorí do roku od svojho nástupu odišli. Zvýšené náklady na nábor, nadčasy ostatných členov tímu, frustrácia a prepracovanie predstavovali len časť problémov súvisiacich s fluktuáciou nováčikov.

Nespokojnosť nových zamestnancov, ktorá často končila ukončením pracovného pomeru, pramenila z pocitu nepripravenosti na množstvo rozličných úloh, ktoré ich čakali. Asistent predaja musí poznať sortiment, pracuje so systémom skladového hospodárstva, analyzuje výsledky, navrhuje riešenia a realizuje ich.

Asistent predaja môže byť školiteľom, mentorom, špecialistom sortimentovej skupiny alebo vedúcim skladu. Občas zabŕdnu do práce marketéra, montážnika nábytku aj interiérového dizajnéra. Asistent predaja dokáže riešiť reklamácie, vrátenie tovaru, zákazníkom poradí, ponúka alternatívy. To všetko sa nedá zvládnuť v rámci ad hoc zaškolenia na predajni v plnej prevádzke.

Medzinárodný vs. lokálny zaškoľovací program

Dánska centrála vypracovala prvý zaškoľovací program. Začali sme ho používať, ale bol príliš všeobecný (musel byť použiteľný pre všetky krajiny JYSKu), a preto nepriniesol želanú zmenu v číslach fluktuácie nováčikov v SR a ČR. Rozhodli sme sa použiť medzinárodný program ako kostru a doplniť poznatky našich najúspešnejších manažérov. Lokalizovaný zaškoľovací program dopĺňame a podporujeme prostredníctvom e-learningových kurzov, ku ktorým majú zamestnanci prístup na internej vzdelávacej platforme MyLearn.

Harmonogram zaškolenia nováčika

Prvé dva až štyri týždne nováčikovia strávia na mentorskej predajni. Mentorské predajne vedú najlepší manažéri, ktorí záujem aj ambíciu rozvíjať svojich kolegov. Súčasťou ich stabilných tímov sú často aj produktoví tréneri. Podmienkou je aj veľmi dobrá znalosť firemných procedúr, a teda výborné výsledky interných auditov. V JYSKu sme sa rozhodli investovať do nových kolegov a zabezpečiť im ubytovanie v mieste mentorskej predajne.

Radi vás medzi sebou privítame -> VOĽNÉ MIESTA

Na mentorskej predajni strávi nováčik minimálne dva týždne od pondelka do piatku v osem hodinových zmenách. Mentorskú predajňu vnímame ako vhodný spôsob ukotvenia nováčika v JYSKu. Uvedomujeme si, že domovská predajňa je zvyčajne dlhšiu dobu personálne oslabená a následne sú jej zamestnanci v pokušení zaškoľovací program urýchľovať, prípadne nechať nováčika „plávať“. 

Schopnosť účinne zaškoliť nováčika sa stala jedným z kritérií hodnotenia manažérov na rozličných úrovniach riadenia. Zaškoľovanie nováčikov je tiež často súčasťou rozvojových plánov skúsených zamestnancov.

Špecifický program zaškolenia majú manažéri a zástupcovia predajní. Každý má prideleného mentora spoemdzi skúsenejších a vplyvných kolegov. Zároveň v prvých 12 týždňoch absolvujú individuálne školenia s regionálnym store supporterom, ktorý ich sprevádza jednotlivými systémami a procedúrami. Nováčik má preto minimálne dvoch ľudí, na ktorých sa môže obrátiť v prípade technických alebo manažérskych otázok.

Ako znížiť fluktuáciu nováčikov?

Recept sa vám môže zdať v istom zmysle triviálny: individuálny prístup, ľudský záujem a zrozumiteľný dostatočne špecifický zaškoľovací program.

Pre ilustráciu: kým vo fiškálnom roku 2016 sme na Slovensku zápasili s fluktuáciou nových manažérov predajní na úrovni 25,3% a fluktuáciou až 97,1% na pozícií asistentov predaja, systematický prístup k zaškoľovaniu zamestnancov priniesol ovocie v znížení fluktuácie nových manažérov predajní na úroveň 14,5% a nových asistentov predaja na 36,1% vo fiškálnom roku 2019.

Zaujíma vás viac zo života zamestnancov v JYSKu? Sledujte na Instagrame #goJYSK a #sJYSKrou.