Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny
Mirka - manažérka predajne v Lučenci

Spokojní a motivovaní zamestnanci - ako na to?

S Mirkou, manažérkou predajne JYSK v Lučenci, som strávila dopoludnie pár dní pred opätovným otvorením prevádzok po dlhých 4 mesiacoch obmedzení. Popri bežných pracovných rutinách ako je vyloženie záhradného nábytku pred predajňu a príprava zákazníckych objednávok „klikni a vyzdvihni“ som mala vzácnu príležitosť vyspovedať ju. V poslednom medzinárodnom JYSK prieskume spokojnosti zamestnancov sa totiž jej kolegovia zhodli, že pod Mirkiným vedením sú spokojní a motivovaní v práci na 100%. A to si určite zaslúži našu pozornosť.

Moja prvá otázka, ako to robia, Mirku trochu zaskočila. Sama nikdy o svojom tíme v týchto kategóriách nerozmýšľala. Postupne však prišla s postrehmi, ktoré vrhli podstatne viac svetla na to ako funguje zohratý kolektív. Prvú vec, ktorú úspešná manažérka spomenula je jej šťastie na skvelých nadriadených a kolegov. Neraz mladší manažéri boli pre ňu inšpiráciou prostredníctvom ich autentického záujmu a osobného zanietenia pre vec. Na vlastnej koži zažila, akým povzbudením môže byť jednoduchá ale konkrétna pochvala za dobre vykonanú prácu. V JYSKu zároveň dostala príležitosť spoznať a používať nástroje, ktoré jej umožňujú riadiť zamestnancov s rôznymi osobnostnými profilmi. Dôraz, ktorý JYSK kladie na podávanie spätnej väzby zamestnancom je tiež zdrojom spokojnosti viacerých jej kolegov – každý vie, na čom výkonnostne je a kde potrebuje zabrať. Dokonca sme sa zasmiali, že aj v súkromí často využívame techniky efektívnej komunikácie. 

Druhým faktorom, ktorý prispieva k spokojnosti a motivácii Mirkinho tímu je dobrá organizácia práce. Je zodpovedná za výkon ľudí, ktorým vyhovuje ak poznajú svoje úlohy v dostatočnom predstihu a majú priestor sa na zmeny pripraviť. Preto im Mirka všetky informácie, ktoré dostane posúva bezodkladne a s dôrazom na prínos, ktoré novinky tímu prinesú. Kľúčovou je v tomto smere Mirkina komunikácia so svojou zástupkyňou. Nečakajú kým sa stretnú na zmene. Čokoľvek sa v priebehu dňa vyskytne, vždy sa navzájom informujú, takže obe majú prehľad o aktuálnej situácií v predajni. Tam, kde tok informácií neviazne je podstatne ľahšie plánovať jednotlivé úlohy. „Môj tím presne vie čo a ako má robiť, a tým zažívame podstatne menej stresu,“ hovorí manažérka predajne JYSK v Lučenci. „Som proti kriku a vytváraniu zbytočného tlaku, ktorý mojich ľudí nijakým spôsobom neposúva k lepším výkonom,“ dodala Mirka. „V mojom tíme je dobré plánovanie a organizácia práce kľúčom k spokojnosti zamestnancov.“ 

Mirke sa tiež osvedčilo viesť ľudí vlastným príkladom. „Nikdy svojim zamestnancom nezadám úlohu, ktorú by som nebola schopná alebo ochotná sama spraviť. Vedia, že nedá sa na mňa neplatí,“ dodala s úsmevom šarmantná útla dáma. „Keď je potrebné dohľadať nejaký tovar v sklade, nemám problém za pár minút preorganizovať krabice v horných regáloch a moji zamestnanci tak nemajú výhovorky. Nedajú sa predsa zahanbiť svojou manažérkou.“  Na tomto mieste Mirka opäť spomenula dôležitosť dobrej spolupráce so svojou zástupkyňou: „So Slávkou ťaháme za jeden koniec povrazu. Obom nám to dáva prirodzenú autoritu, ktorú potom využívame pri svojej práci s naším tímom.“

„V neposlednom rade k spokojnosti mojich kolegov prispieva aj možnosť vyjadriť sa k otázkam vlastného profesionálneho rozvoja“ spomenula manažérka z Lučenca. Trikrát do roka v JYSKu hodnotíme výkon všetkých zamestnancov predajní pričom súčasťou hodnotenia sú aj akcie, ktoré umožňujú kolegom dosahovať individuálne stanovené ciele (pozn. autorky). „Pár týždňov pred termínom hodnotenia sa stretnem s každým človekom osobitne a hovoríme o tom, čo by chceli vo svojom výkone zlepšiť, v ktorej oblasti by sa chceli rozvíjať a ako to dosiahnuť,“ povedala Mirka. „Pri nastavovaní cieľov a akcií tak zohľadňujem predstavy svojich kolegov, čím sa mi darí získať si ich pre uskutočnenie týchto cieľov. Stávajú sa tak aktívnou súčasťou a hybnou silou vlastného napredovania,“ dodala Mirka. 

Z nášho rozhovoru vyplynula aj moja posledná otázka a to ako sa prejavuje vysoká spokojnosť a motivácia zamestnancov v bežnej prevádzke predajne. V tomto momente sa manažérka predajne rozžiarila. „Nemám problém nájsť náhradu za zamestnanca, ktorý z nejakého dôvodu nemôže prísť do práce. Stačí zavolať a moji ľudia sú veľmi ochotní si navzájom pomôcť.“ Mirka ďalej pokračovala: „Tešíme sa do práce a spoločne sa radi stretneme aj mimo pracovných povinností. Nezriedka sa stane, že kolega, ktorý nemá zmenu nám prinesie do práce koláč alebo sa zastaví so svojimi deťmi len tak nás pozrieť.“  Nakoniec nadšená turistka dodáva: „Občas sa mi podarí ich vytiahnuť na výlet.“

Po pár hodinách strávených v predajni JYSK v Lučenci, ma už vysoké skóre spokojnosti a motivácie zamestnancov tejto prevádzky neprekvapuje. Odchádzala som z predajne pripravenej pre zákazníkov, ktorá nepochybne úspešne zvládne aj blížiacu sa prestavbu na nový koncept 3.0.