Skokové navýšenie miezd v celej organizácii JYSK

19.07.2024

Špeciálnu pozornosť venovala spoločnosť JYSK zamestnancom predajní.

S platnosťou od 1. 4. 2018 sme sa rozhodli skokovo navýšiť mzdy v celej organizácii JYSK Česká republika a Slovensko. Špeciálnu pozornosť sme venovali zamestnancom predajní, kde mzdové prostriedky narástli v priemere o 25 %. Pri každom odmeňovaní dodržiavame princíp zásluhovosti, aby sme vyslali jasný signál, že sa snaha oplatí.“ hovorí Peter Brányik, generálny riaditeľ spoločnosti JYSK Česká republika a Slovensko.

JYSK má v pláne prestavať v priebehu niekoľkých rokov všetky svoje pobočky a pritom nepoľaviť v expanzii.

„Chceme, aby naše predajne boli atraktívne pre neustále sa zvyšujúci počet zákazníkov. Vysporiadať sa s náročnými úlohami môžeme jedine s odhodlanými a motivovanými zamestnancami, ktorí sú schopní zvládať zmeny. O príležitosti nebude núdza.“ dodáva Peter Brányik.