Spokojní zamestnanci spoločnosti JYSK Slovensko

17.07.2024

97 % zamestnancov spoločnosti JYSK Slovensko sa nedávno zúčastnilo prieskumu spokojnosti zamestnancov. Vo všeobecnosti sa ukázalo, že zamestnanci spoločnosti JYSK sú spokojní zamestnanci.

Je isté, že zákazníkov pri vstupe do jednej z 35 predajní JYSK na Slovensku privítajú s úsmevom a majú na to dobré dôvody.

Nový prieskum spokojnosti zamestnancov, ktorý uskutočnila nezávislá agentúra, ukázal, že na stupnici od 1 do 100 miery spokojnosti zamestnancov s prácou, Slováci v priemere ohodnotili spoločnosť JYSK 73 bodmi. Čo je len o bod menej než v podobnom prieskume z roku 2014.

„Nemysleli sme si, že by sme mohli dosiahnuť lepšie výsledky než pred dvomi rokmi, takže sme boli prekvapení. Samotná účasť je najdôležitejším ukazovateľom bez ohľadu na to, aké výsledky prieskum prinesie. Je skvelý pocit, keď sa naši zamestnanci o prácu zaujímajú a dokážu otvorene hovoriť o tom, či sú spokojní a čo ich v každodennej práci motivuje. Zmena k lepšiemu môže prísť, len ak panuje úprimná a otvorená atmosféra,“ hovorí Peter Brányik, generálny riaditeľ spoločnosti JYSK Slovensko.

Detailnejší pohľad na prieskum odhalil, že zamestnanci si obzvlášť vážia svojich priamych nadriadených a podporu pri práci.

„Lídri, ktorí sú svojim ľuďom k dispozícii a je na nich spoľahnutie sú najväčším prínosom spoločnosti JYSK,“ dodáva Peter Brányik.

Hoci je vo všeobecnosti s výsledkami prieskumu veľmi spokojný, uvedomuje si, že všetko nie je dokonalé.

„Práca v našich predajniach je veľmi komplexná: od príjmu tovaru a aktívneho predaja až po prácu s pokladňou. Môže to byť veľká výhoda, v prípade, že zamestnancom zabezpečíme kvalitný vstupný program a patričné školenia, vďaka ktorým sa budú cítiť sebaisto, pretože budú kompetentní. Ďalšou oblasťou, na ktorú sa zameriame, je príprava na obdobia vysokého predaja. Určite nechceme, aby boli naši kolegovia v predajniach dlhodobo preťažení, napríklad vo vianočnom období,“ hovorí Peter Brányik.

Prieskumu sa celosvetovo zúčastnilo 96 % zamestnancov skupiny JYSK NORDIC. Výsledky ukázali, že zamestnanci spoločnosti JYSK sú v porovnaní s podobným prieskumom z roku 2014 so svojou prácou podstatne spokojnejší.


Pre viac informácií kontaktujte Petra Brányika, generálneho riaditeľa spoločnosti JYSK Slovensko:
Telefón: +420 255 702 381, Mobil: +420 777 915 233.