Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Obchodník 

Názov: JYSK s.r.o.
Sídlo: Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava
onlineshopsk@jysk.com