Zamestnanci JYSKu sú veľmi spokojní

26.05.2024

Zamestnanci JYSKu sú viac motivovaní, spokojní a lojálni ako priemer trhu.

Motivovaný a spokojný zamestnanec znamená spokojný zákazník. To je filozofia v JYSKu a pokiaľ je to pravda, zákazníci JYSKu majú mnoho dôvodov na úsmev.

Nedávno uskutočnený prieskum spokojnosti zamestnancov ukazuje, že zamestnanci spoločnosti JYSK sú veľmi spokojní a mimoriadne lojálni voči spoločnosti a jej hodnotám.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil v januári a februári 2018, ukazuje, že indexové číslo spokojnosti a motivácie zamestnancov JYSK na Slovensku je 65 zo 100, zatiaľ čo priemer zamestnancov v slovenských spoločnostiach je 53.

 „Veľmi rád vidím rozdiely medzi nami a ostatnými konkurentmi na trhu práce, ale to je asi tak všetko. Ak sa pozrieme hlbšie do výsledkov, zistíme, že máme pred sebou mnoho iných výziev.“ hovorí Peter Brányik, generálny riaditeľ spoločnosti JYSK Česká republika a Slovensko.

Pôsobivé výsledky

Podľa Pernilly Lundtoft Jensen, senior manažérky v spoločnosti Ennova, ktorá vykonala tento prieskum, má Jan Verhoek a zvyšok zamestnancov v JYSKu právo byť hrdými.

„Výsledky JYSKu boli tak dobré, že som sa rozhodla skontrolovať celý prieskum, aby sa sa uistila, že všetko bolo vykonané správnym spôsobom. Zamestnanci JYSKu sú oveľa spokojnejší ako všeobecný priemer a priemer globálnyych spoločností so sídlom v severských krajinách," hovorí Pernille Lundtoft Jensen.

Zdôraznila dva fakty, vďaka ktorým JYSK vyniká.

„Jedným z nich sú krajiny východnej a strednej Európy, kde sú zamestnanci JYSKu výrazne spokojnejší ako zamestnanci v iných spoločnostiach. Ďalšou zaujímavosťou je, že JYSK netrpí na tzv. medové týždne. Vo väčšine spoločností spokojnosť zamestnancov výrazne klesá po približne jednom roku v spoločnosti. Toto však nie je prípad JYSKu. To znamená, že pracovné podmienky a možnosti sa skutočne rovnajú sľubom z náborového procesu,“ hovorí Pernille Lundtoft Jensen.

Veľká príprava

Skvelé výsledky sú ešte pôsobivejšie, keďže miera účasti v prieskume bola 97 %.

„Čím viac ľudí sa podieľa na vytváraní názoru o spoločnosti, pre ktorú pracujú, tým silnejší mandát majú lídri pri zavádzaní zmien,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti JYSK Česká republika a Slovensko.

Okrem toho to vidí ako jasný dôkaz toho, že JYSK je silným súperom v boji o tie najbystrejšie a najšikovnejšie mladé mozgy.

„Je menej pravdepodobné, že zamestnanci, ktorí sú spokojní sa rozhodnú odísť. To je ekonomický faktor, ktorý sám o sebe zvyšuje kompetenciu a zároveň znižuje náklady na hľadanie a školenie, nehovoriac o vplyve pozitívnej atmosféry, s ktorou všetko prebieha oveľa jednoduchšie,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti JYSK Česká republika a Slovensko.

O prieskume spokojnosti zamestnancov

Prieskum spokojnosti zamestnancov sa v spoločnosti JYSK koná každé dva roky.

Prieskum vykonáva spoločnosť Ennova vo všetkých krajinách, kde má JYSK Nordic predajne.

Posledný prieskum sa uskutočnil v januári a februári 2018.

Zapojilo sa 97 % zamestnancov.

Index spokojnosti a motivácie zamestnancov JYSKu po celom svete je 77 zo 100.