Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri nakupovaní na JYSK.sk cítili bezpečne. Ochrana Vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré získame počas nákupu na JYSK.sk o Vás ako zákazníkoch spravujeme a spracúvame v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Keď platíte prostredníctvom JYSK.sk, platba sa uskutoční prostredníctvom zabezpečeného pripojenia, ktoré zaisťuje, že sa k platobným informáciám nedostane nežiaduca tretia strana. (Ďalšie informácie nájdete v sekcii Platba.)

Z bezpečnostných dôvodov registrujeme IP adresu, z ktorej ste uskutočnili nákup. Táto informácia môže byť použitá v prípade konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní, napríklad v súvislosti s podvodnými platbami v našom e-shope. Informácie o účtoch a ďalšie osobné údaje vydávame iba vtedy, keď je nevyhnutné, aby sme vyhoveli platným zákonom a pomohli zabrániť prípadným trestným činom, napr. v súvislosti s kreditnými kartami.

Aký typ informácií spoločnosť JYSK zhromažďuje?

A) Informácie, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom:

Pri nákupe na JYSK.sk Vás požiadame o poskytnutie Vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadne alternatívnej dodacej adresy. Tieto osobné údaje JYSK spravuje a spracúva na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnenia práv a povinností z nej vyplývajúcich. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné, pokiaľ chcete uzatvoriť kúpnu zmluvu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Osobné údaje uchováme po dobu plnenia práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. K tomuto spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný Váš súhlas. Tieto osobné údaje uložíme bezpečným spôsobom vo vlastnej sieti VLAN spoločnosti JYSK, chránenej bránami firewall. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom spoločnosti JYSK, našej materskej spoločnosti JYSK Holding A/S, so sídlom Sodalsparken 18,DK - 8220, Brabrand, Dánske kráľovstvo, a spoločnosti JYSK Sp. z o.o., so sídlom ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdansk, Poľsko, ktoré Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje budú ďalej sprístupnené prepravným spoločnostiam špecifikovaným v sekcii 7. Preprava, a to za účelom doručenia tovaru. Vaše osobné údaje využívame len v súvislosti s vytvorením a expedíciou Vašich objednávok a aby sme Vám pomohli s Vašimi prípadnými otázkami. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú presné, preto ich JYSK považuje za správne.

Nepoužijeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás kontaktovali za účelom predaja výrobkov. Telefonicky Vás budeme kontaktovať iba v prípade, ak nastanú problémy s Vašou objednávkou alebo aby sme získali informácie o doručení tovaru.

Spoločnosť JYSK nebude Vaše osobné údaje odovzdávať, predávať ani akokoľvek sprístupňovať akýmkoľvek tretím stranám s výnimkou prípadov stanovených zákonom, v tomto článku uvedených spoločností a prepravných spoločností v nevyhnutne nutnom rozsahu (viac sekcia Preprava).

Ak zistíte alebo sa domnievate, že JYSK alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

  • požiadať JYSK alebo ním poverenú tretiu osobu ako sprostredkovateľa o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácii a zoznam spracúvaných informácií;
  • požadovať, aby JYSK alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním.

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju. 

B) Informácie, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prihlásením na odber nášho newsletteru:

V spoločnosti JYSK sa snažíme dodržiavať aktuálne platné zákony a predpisy za účelom používania korektných marketingových praktík. Preto zasielame naše newslettery iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na ich odber. Pokiaľ Vám bol zaslaný náš newsletter bez toho, aby ste nám dali na to svoj súhlas, môže to byť spôsobené tým, že Vám newsletter poslal niekto, koho poznáte.

Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber Vás prosíme, aby ste poskytli svoje krstné meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newsletteru súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. Tieto osobné údaje spracúvame pre účely zasielania obchodných informácií, t.j. newsletteru. Poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. Tieto osobné údaje budú uchovávané po dobu neurčitú, resp. do odvolania súhlasu spôsobom uvedeným nižšie. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Vaše osobné údaje ukladáme na chránený server. K informáciám od Vás má prístup iba JYSK, naša materská spoločnosti JYSK Holding A/S, so sídlom Sodalsparken 18,DK - 8220, Brabrand, Dánske kráľovstvo, a spoločnosti JYSK Sp. z o.o., so sídlom ul. Meteorytowa 13, 80-299 Gdansk, Poľsko, ktoré Vaše osobné údaje spracúvajú.

Súhlas s odberom newsletteru môžete odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newsletteru.

Súhlas s odberom newsletteru môžete odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newsletteru.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že JYSK alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ uskutočňuje spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracúvania, môžete:

  • požiadať JYSK alebo ním poverenú tretiu osobu ako sprostredkovateľa o poskytnutie potvrdenia, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, príp. aké osobné údaje sú spracúvané, aký je zdroj týchto informácii a zoznam spracúvaných informácií;
  • požadovať, aby JYSK alebo ním poverená tretia osoba ako sprostredkovateľ učinil opravu alebo likvidáciu nesprávne spracúvaných alebo neaktuálnych osobných údajov alebo blokoval osobné údaje z dôvodu odvolania súhlasu s ich spracúvaním.   

Ak nás požiadate o informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov, poskytneme Vám ju.

C) Automatické informácie:

Snažíme sa udržiavať webové stránky prívetivé pre užívateľa tak, aby obsahovali informácie, ktoré pre Vás budú relevantné. Práve preto používame technológiu, ktorá umožňuje zhromažďovať, spracúvať a triediť informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zhromažďujeme pomocou cookies. Cookie je malý textový súbor uložený vo Vašom počítači. V praxi to znamená, že naše webové stránky si Vás „zapamätajú“, keď nás navštívite viac než jeden krát, a my môžeme získať štatistiku, ktorá nám povie, ako Vy a ostatní užívatelia používate naše webové stránky. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasíte s ukladaním cookies na Váš počítač.

Cookies môžete z internetového prehliadača kedykoľvek odstrániť. Uvedomte si však, že pokiaľ nastavíte internetový prehliadač tak, aby súbory cookie odmietal, nebudete môcť používať niektoré časti webových stránok JYSK.sk. Preto odporúčame, aby ste používanie cookies povolili. Časť informácií zhromaždených spoločnosťou JYSK môže byť zverejnená, ale iba v anonymnej forme, napr. informácie o počte užívateľov navštevujúcich webové stránky. Informácie o našich zákazníkoch sú dôležitou súčasťou našej práce a tieto informácie nepredáme ani nevymeníme s nikým iným. 

Zbierame informácie spojené s vašim hardvérom, softvérom a spôsobom akým používate stránky JYSK.sk. Získane informácie používame na optimalizáciu JYSK.sk a odstraňovanie chýb na JYSK.sk. Za účelom analýzy správania používateľa stránky zbierame informácie o tom, ktoré stránky na JYSK.sk ste navštívili. Získané údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a po 30 dňoch budú automaticky vymazané.

D) Praktické informácie o newslettroch - povolenia

Keď sa prihlásite na odber newsletteru, môžete očakávať 1-4 newslettre týždenne od spoločnosti JYSK prostredníctvom e-mailu.
Z odberu newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu uvedeného na konci každého newsletteru. 

Newslettere obsahujú najnovšie ponuky, novinky a informácie o aktuálnych kampaniach vrámci celkového sortimentu výrobkov spoločnosti JYSK. Ďalej súhlasíte s dostávaním servisných správ vrátane pripomenky opusteného košíka na JYSK.sk, informácie súvisiace s nákupom uskutočneným na JYSK.sk a emaily obsahujúce výrobky z JYSK.sk, o ktoré ste prejavili záujem.

Ochrana osobných údajov poskytnutých záujemcami o prácu v spoločnosti JYSK s.r.o.

Záujemcovia o prácu v spoločnosti JYSK s.r.o. majú možnosť reagovať prostredníctvom online formulára na konkrétne pracovné ponuky, zverejnené na stránkach spoločnosti. Majú tiež možnosť zaregistrovať sa do databázy uchádzačov na dobu 1 roka a dať spoločnosti JYSK s.r.o. možnosť osloviť ich v prípade voľného pracovného miesta. Osobné údaje poskytujú uchádzači spoločnosti JYSK s.r.o. dobrovoľne.

Online formulár a životopisy obsahujú tieto údaje: meno záujemcu, e-mailová adresa, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej pozície, o ktorú má kandidát záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, predchádzajúce pracovné skúsenosti, týkajúce sa najmä práce v maloobchode. Uvedenie ďalších údajov v životopise je na výlučnom rozhodnutí záujemcu o prácu; spoločnosť JYSK s.r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje.

Účelom spracúvania uvedených osobných údajov je výber vhodných uchádzačov pri obsadzovaní voľných pracovných miest u prevádzkovateľa JYSK s.r.o. so sídlom Šoltésovej 13, 811 08 Bratislava, IČO: 35974133. K osobným údajom kandidátov majú prístup len zamestnanci spoločnosti JYSK priamo sa podieľajúci na nábore: manažéri predajní, oblastní manažéri, obchodní riaditelia, vedúci oddelení na centrále spoločnosti a zamestnanci oddelenia ľudských zdrojov. Konkrétny zamestnanec má prístup vždy len k údajom kandidátov, ktorí sa hlásia na jeho predajňu alebo oddelenie.

Osobné údaje nebudú poskytované a ani sprístupňované tretím stranám a príjemcom. Po skončení účelu spracovania budú osobné údaje bezpečne zlikvidované a uchádzači o tom budú informovaní. Poskytnutím osobných údajov dáva kandidát spoločnosti JYSK s.r.o. súhlas s ich spracovaním na horeuvedený účel. Uchádzač o zamestnanie má možnosť prostredníctvom online prístupu kedykoľvek svoje osobné údaje upraviť alebo vymazať. Vymazaním osobných údajov uchádzač odvoláva svoj súhlas s ich spracovaním, udelený spoločnosti JYSK.s.r.o. 

 

ZÍSKAJTE DARČEKOVÚ KARTU V HODNOTE 100 €*

Visa Mastercard