Spätný odber elektrozariadení

Naša spoločnosť je súčasťou zbernej siete spoločnosti ASEKOL a.s.:

Pokiaľ sa chcete zbaviť použitého elektrozariadenia, máte možnosť ho bezplatne odovzdať v mieste predaja alebo dodania u posledného predajcu, ktorý má zákonom stanovenú povinnosť takýto výrobok prijať, v prípade, že u neho kupujete elektrozariadenie rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia (výmena kus za kus).

V žiadnom prípade nesmie použitý a nefunkčný výrobok skončiť v komunálnom odpade alebo inde, než na zbernom mieste (miesto spätného odberu elektroodpadu alebo miesto oddeleného zberu elektroodpadu), pretože staré zariadenie môže obsahovať množstvo nebezpečných látok, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Zároveň takýto výrobok môže obsahovať aj vzácne materiály, ktoré je možné opätovne použiť a tým chrániť nerastné zdroje a životné prostredie. V tomto smere je úloha spotrebiteľa a ďalších konečných užívateľov elektrozariadení nezastupiteľná, keďže svojim zodpovedným prístupom a odovzdaním použitého zariadenia a elektroodpadu na určených miestach významne prispievajú k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.

Nefunkčné zariadenie prosím nedemontujte, ale odovzdajte kompletné.

Na každom elektrozariadení, jeho obale, v záručnom liste alebo návode na použitie je uvedený symbol preškrtnutého odpadkového koša. Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť po ukončení používania vyhodený do odpadkového koša so zmiešaným odpadom, ale musí byť odovzdaný na určenom mieste, aby bola zaistená ekologická recyklácia.