JYSK a dánska kráľovská rodina

Dánsky kráľovský dvor je už roky pravidelným zákazníkom spoločnosti JYSK. Je to tradícia, na ktorú je spoločnosť JYSK veľmi hrdá.

Jej veličenstvo kráľovná Dánska povolila spoločnosti JYSK používať označenie By Appointment to The Royal Danish Court (Na základe dohody s dánskym kráľovským dvorom). Toto označenie sa udeľuje iba spoločnostiam alebo osobám, ktoré s kráľovským dvorom obchodujú už niekoľko rokov, sú osvedčené, solídne a majú dobrú povesť. Okrem toho Lars Larsen, zakladateľ spoločnosti JYSK, dostal v roku 2009 od dánskej kráľovskej rodiny kríž rytierskeho rádu za prácu pre dánsku obchodnú komunitu.