Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny

Extra zľava 15 % pre odberateľov newsletteru. Platí iba v predajniach 29.- 30.3.2023

Peter - zástupca manažéra

Ako nás prekvapili výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov

V januári 2020 mali všetci zamestnanci JYSKu možnosť vyjadriť svoj názor v prieskume spokojnosti zamestnancov (ESS).  Rovnaký prieskum robíme naprieč našou medzinárodnou spoločnosťou každé dva roky, ale tentokrát výsledky JYSK Slovensko prekvapili aj dlhoročných manažérov. Medzi dvoma prieskumami sme totiž v oblasti spokojnosti a motivácie zamestnancov stúpli o 17 percentuálnych bodov a lojalita našich zamestnancov stúpla za dva roky o 13 percent. V drvivej väčšine jednotlivých skúmaných parametrov sme ako JYSK Slovensko prekonali priemer krajín JYSKu. Pozitívny trend sme zaznamenali aj v JYSKu Česká republika, kde sa zlepšenie pohybovalo v jednociferných číslach. Pri zverejnení týchto výsledkov sme mali jednoznačne dôvod na radosť.

Aj výborné výsledky však prinášajú viaceré otázky. Čo zapríčinilo takýto výrazný posun? Čo robí našich zamestnancov spokojnými? Je možné ešte tieto výsledky ďalej zlepšovať a ak áno, tak ako?

Z pohľadu HR Business Partnera – zamestnanca centrály JYSKu pre ČR a SR robí hlavný rozdiel najmä kvalita a zrozumiteľnosť komunikácie naprieč organizáciou. Bez okolkov a hierarchických prekážok môžem kedykoľvek napísať a riešiť problémy hoci aj s viceprezidentom JYSKu pre ľudské zdroje, pričom na odpoveď nemusím čakať ani 24 hodín. Naše hodnoty ako profesionalita, otvorenosť, záujem o zákazníka či úcta ku kolegom nie sú len prázdnymi heslami, ale jednoducho sú automatickou súčasťou nášho pracovného prostredia. Chcem sa zapojiť do medzinárodného projektu? Stačí sa prihlásiť. Preukážem odhodlanie a príležitosť sa nájde.

Takto to vidím ja. Pravdou však je, že drvivá väčšina mojich kolegov pracuje na predajniach v tímoch pozostávajúcich zo šiestich až deviatich ľudí. Preto som tieto otázky položila aj dvom z nich – Patrikovi, ktorý pracuje v JYSKu niekoľko rokov ako vedúci skladu a interný školiteľ a Petrovi, ktorý sa postupne vypracoval na zástupcu manažéra predajne. Tu sú ich odpovede:

Ako si vysvetľuješ výrazné zlepšenie výsledkov spokojnosti a motivácie zamestnancov JYSKu rovnako aj nárast ich lojality voči firme, ktoré sme zaznamenali v poslednom prieskume spokojnosti zamestnancov?

Patrik:

Predovšetkým tomu dosť pomohlo minuloročné navýšenie platov. Druhým faktorom je dobrý kolektív. Ak si kolegovia vedia pomôcť, podporiť sa a podržať sa v ťažkých situáciách, tak aj motivácia zamestnancov je vysoká.

Na našu lojalitu majú veľký vplyv ciele a priority firmy. JYSKu záleží na zamestnancoch a snaží sa ich posunúť vyššie, posiela ich na rôzne školenia, má nastavené rozličné rozvojové programy. Naša firma podporuje a zaškoľuje aj nováčikov. Domnievam sa, že aj takto narastá lojalita voči firme v tejto skupine kolegov.

Peter:

Takéto výrazné zlepšenie spokojnosti a motivácie zamestnancov sme zaznamenali hlavne vďaka záujmu a snahe či už vedenia firmy, ale aj priamych nadriadených o to, aby mali čo najlepšie pracovné podmienky. Starajú sa, aby sme boli pozitívne motivovaní zlepšovať a rozvíjať sa. Nárast lojality voči JYSKu si vysvetľujem tým, ako sa o nás firma stará a aké možnosti a zázemie nám ponúka. 

Čo ťa robí v JYSKu spokojným?

Patrik:

Na práci v JYSKu ma baví jej rôznorodosť. Každý deň sa riešia úplné iné situácie, s ktorými sa bežne nestretávame, takže človek neupadne do stereotypu a nenudí sa. V tomto dynamickom prostredí som sa našiel. V JYSKu sa stále mám kam posunúť, napr. kariérne rásť. Stále ma baví prekonávať nové ciele, ktoré si určujeme so svojimi  kolegami.

Peter:

V JYSKu ma robí spokojným hlavne ucelený systém rozvoja zamestnanca. Naša firma ponúka rôzne školenia alebo rozvojové plány, ktoré sú pre každého zamestnanca šité na mieru. Som spokojný ak viem, že sa o mňa firma zaujíma a chce aby som sa rozvíjal a posúval ďalej. 

Je možné ešte tieto výsledky ďalej zlepšovať a ak áno, tak ako?

Patrik:

Vždy existuje možnosť zlepšovať sa, či už na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa. Hodnotenie spokojnosti ešte porastie, ak JYSK zotrvá v podporovaní a motivovaní zamestnancov v náročných situáciách (ako je momentálne aj táto) a zamestnanci si budú vykonávať svoju prácu svedomito, pričom nezabudnú na budovanie dobrých vzťahov vo svojich tímoch.

Peter:

Výsledky je vždy možné zlepšiť. Najlepším spôsobom podľa mňa je otvorená diskusia o tom, na čom potrebujeme popracovať, kto, kedy a ako to spravíme. 

Na záver ešte pár odpovedí na otázky, ktoré sme zamestnancom kládli v prieskume spokojnosti, a ktoré sú aktuálne aj v tejto mimoriadnej situácii, ktorej spoločne čelíme:

„Za dobré považujem na JYSKu spolupatričnosť aj v tých najťažších chvíľach.“

„Cením si najmä výšku mzdy, ktorá je pre mňa najväčšou motiváciou v tejto práci. Taktiež super kolektív na zmene, vďaka ktorému idem ráno s potešením do práce. Cením si možnosť otvorenej komunikácie s nadriadenými a riešenie problémov.“

„Férovosť, možnosť osobného rozvoja a rastu, dobré finančné ohodnotenie, medzinárodné skúsenosti, hodnoty firmy.“

Nájsť najbližšiu predajňu JYSK

Nechajte si poradiť od našeho personálu a objavte širokú ponuku v predajni JYSK.